متن آهنگ Way علی Infamous و رحمت

This last days I’m blowin’ strong, how I made it Had to make it, I’m gone for it, Focused on image I got hope what I get it a lot, Soul elevatin’ I’m not the same one, break any rule in this bitch, I’m crazy to you as I seem, but maybe that’s true, I […]

نوشته متن آهنگ Way علی Infamous و رحمت نخستین دفعه در MusText | متن آهنگ ایرانی و خارجی پدیدار شد.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *