متن آهنگ چشمم به اون خونست ابی | MusText

توو متروی پاریس ، یکشنبه ی پیگال (میدانی در پاریس)

پیشِ مولن روژ (کاباره ای در پاریس) و رویاهای محال

بالای ایفل و توو لوورِ سوت و کور

یا قلبِ پقلاشِت ، پای یه سنگِ گور

تو با منی هم اکنون ، مثلِ یه مرثیه

مثلِ دلی که تووش یه جایِ خالیه

تو با منی هم اکنون ، مثلِ یه خاطره

که تنها پسِ مرگ از خاطرم میره

هنوزم تووی اون شهرم ، درصورتیکه چه دور و سرگردون

دلم با اون پرنده هست که داره جون میکَنه توو خون

جهان آزاد و جذابه ، ولی چشمم به اون خونه هست

دلم با سرزمینی که برام مثلِ یه زندون هست

توو کِشتی توو قطار ، توو دفعه و کلاب

پس از یه بطری از ، گیرا ترین شراب

توو ساحلی پُر از ، طرحای بی حیا

حتی توو خلوتِ ، آلیک سینماست

تو با منی هم اکنون ، مثلِ یه مرثیه

مثلِ دلی که تووش یه جایِ خالیه

تو با منی هم اکنون ، مثلِ یه خاطره

که تنها پسِ مرگ از خاطرم میره

زمانی توو آندالوس (دهستانی در اسانیا) ، با لُرکا دَم خورم

زمانی واسه خودم افسوس میخورم

زمانی کنارِ راین ، سیگار میکشم

یا طعمِ بوسه ی ، بی ترسو میچشم

زمانی خلیج فارس ، فریاد میزنم

تا باورم بشه ، این من خودِ منم

بازم کنارمی ، بازم کنارتم

هم روزگارمی ، هم روزگارتم

هنوزم تووی اون شهرم ، درصورتیکه چه دور و سرگردون

دلم با اون پرنده هست که داره جون میکَنه توو خون

جهان آزاد و جذابه ، ولی چشمم به اون خونه هست

دلم با سرزمینی که برام مثلِ یه زندون هست

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *