متن آهنگ پرونده جرشا و ایمانمون | MusText

[اینترو]

ایمانمون ، اَ لندن تا بابل

بکششون جولیت ، برو بریم جرشا

[کورس]

نیا جلو وایسا تو عقب تر تر تر

نگیر رو ما نه نیا سمتم نه

بالاتریم اَ تو سال هاست یه سر گردن

مث قدمامون سنگینه پروندم

[ورس یک]

چرت نگید بابا در رید ، من میرم بالا کور شین انگار

رپ کرمانه ممنم آقا محمد خانم ، شما هم لطفعلی خان زندید

با این وضعیت رپ که بزرگا میترسن از بی نقاب بودن

استعداد بستست به حجمِ صفرِ فیشِ بانک توو دست

من تا اومدم صحنه رو به آتیش کشیدم عینِ کلیپ مارمولک

نتیجه نبوغِ کم به اضافه بلوغ تن

اینه که چس لاو کنا دور هم جمع شدن و شدن ستون گنگ

استعدادم هفت جدته

منو باس رده بندی کنن تووی بمبام تنها

ببین من نزدیک ده ساله دارم رپ میکنم و جر خوردم پس

ادا تنگ*ا رو در نمیارم چون از خیلیاتون گشادترم

مستقیم هم نمیشم من به هیچ صراطی سمت

به من که میای بترس در نیام از پوششِ کاراکترم

همیشه حواسا جمعن ، که مستقیم میرم به سمت هدف و پیروزی

(لهجه ی شمالی)

[کورس]

نیا جلو وایسا تو عقب تر تر تر

نگیر رو ما نه نیا سمتم نه

بالاتریم اَ تو سال هاست یه سر گردن

مث قدمامون سنگینه پروندم

دریافت جدیدترین آهنگ ها در کانال تلگرام ما

[ورس دو]

گفتن نداره که استیلت و تیپت ،نیست واسه حرفات هم

لحن ضدتو و حرفات هم ، خیلی رو مخن واسه من

این به این معنی دارم میرم حتما راهمو راست تر با تهم

همکاراتم گفتن اینا پولای باباتن

حرفات دستمو بستن نه بهترم هر چی که خستم

این موزیک چند ساله دغدغمه دل به مسیر بدجوری بستم

میخواستم وقتمو هدر نره نوشتم هر روزو سر دشوار

دفعه اومدم اینجا نیست ازم تک تر ، صاف میرم نیست مسیرِ برگشت

زمانی که شب میشه همیشه درگیر رپ میشم

مریض اینا بد نی که همینه معنی که

تنهام باز رپ دوستِ صمیمیمه هر تیکه رفیق شیش و

هر بیت یه ۲۰۶ ه سوارشم پیاده

تا ایده دارم پشتم باز میاد هی

پشت هم کار میسازم تازه فازِ کوکِ سازه

پس باهامه یه روزِ تازه ، باز داره یه مودِ خاص باهام

داره پا به پاش میتازه ، هر کی شاخ شه بهم میبازه

[کورس]

نیا جلو وایسا تو عقب تر تر تر

نگیر رو ما نه نیا سمتم نه

بالاتریم اَ تو سال هاست یه سر گردن

مث قدمامون سنگینه پروندم

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *