متن آهنگ بد بیبه Bad Babe سپهر خلسه و مونتیگو | MusText

[کورس]

بطریا بیخود باز میشن

هرچی‌ که بخوای بدونِ پیش ماست بی شک

نده وایب بد بهم ، نده وایب بد بهم

تسلیم هم بشه باز پیشن

هرچی‌ که بخوای بدون پیش ماست بی شک

بریم لاین پس بِیب ، بریم لاین پس بِیب

[ورس یک]

خلاف سنگین اکیپم تکیلاست

بعدم یکی‌ خط یکی‌ دات

یکی‌ چپ یکی‌ راست

اینجا بیای باید بگی Wow Very Nice

شب دنس خونه مونتی به راهس

دم به دیقه میشه بطریه باز

کوک می‌شه لاین در میاریم فوری لباسا رو

اینم لایف استوریِ ماست

بهم قول دادی بمونی هر شب

یادت بره سریع اگه شیطونی کردم

مهمونی رفتم ، دیوونگی کردم

فرق میکنی‌ تو با اینا ، خدایش ها

میریم یه جا دوتایی ما با اینا

لبخندت میره به مونا لیزا

[کورس]

بطریا بیخود باز میشن

هرچی‌ که بخوای بدونِ پیش ماست بی شک

نده وایب بد بهم ، نده وایب بد بهم

تسلیم هم بشه باز پیشن

هرچی‌ که بخوای بدون پیش ماست بی شک

بریم لاین پس بِیب ، بریم لاین پس بِیب

[ورس دو]

تصمیمام غلط س بیشتر

مFucked up زمانی اتخاذ میشم

زمانی‌ وجدانم التماس میکرد

که اینطوری نشو شیطون اعتراض میکرد

مشکلا برام روزمره شد

یهو سبز میشن جلو پام روس پمر طور

دشمنا شدن گنده تر من

چون که موفقیت نمیشه دوست سرش خوب

سقف پایین تو موستانگ میرم

خوشبخت میشم دوستام پیشم

نه نمیشه من پسرفت حالیم

توویِ پول میمیرم مثل رفسنجانی‌

باز کادو برام هنسی آوردن

زمانی‌ رفتن من روبانشو کندم

سختیا میره دوباره رو نروم

ای کاش دیشب توبه نمیکردم

[کورس]

بطریا بیخود باز میشن

هرچی‌ که بخوای بدونِ پیش ماست بی شک

نده وایب بد بهم ، نده وایب بد بهم

تسلیم هم بشه باز پیشن

هرچی‌ که بخوای بدون پیش ماست بی شک

بریم لاین پس بِیب ، بریم لاین پس بِیب

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *